ریحانه مشهدی فتحعلی
مدیریت ارشد بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد
کد8684-934
کارشناسی حقوق
کارشناسی ارشد MBA

افشین علیجانی
قائم مقام و مسئول دفتر مدیر ارشد
مدیر سایت و مسئول صدور بیمه های ثالث و بدنه
کارشناسی مدیریت مالی_کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن تماس : 0214128000 داخلی123

سمیرا آزادی
مسئول امور اداری
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تلفن تماس : 02141728000 داخلی 277

امیرحسین مشهدی فتحعلی
کارمند امور اداری
کارشناسی حسابداری
تلفن تماس : 02141728000 داخلی 288

مژگان حسین کنی
معاون مدیر اشد
شروع فعالیت از سال89 معاون مدیر ارشد از سال1400
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
تلفن تماس : 02141728000 داخلی: 484

زهرا انصاف
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال93
مدیر توسعه از سال96
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن تماس : 02141728000 داخلی585

زکیه عباسیان
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال 89- مدیر توسعه از سال 94
تلفن تماس ( دفترشهرری): 02155900907

کیومرث پاپی زاده
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال95_ مدیر توسعه از سال99
کارشناسی حقوق
تلفن تماس ( دزفول) : 09163417699

پروانه آقامحمدی خامنه
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال 91_مدیر توسعه از سال 99
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن تماس : 02141728000 داخلی :505

آرش آقاامینی لواسانی
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال 95_مدیر توسعه از سال99
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
تلفن تماس :02141728000 داخلی:333

دانیال ضابط
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال 96_مدیر توسعه از سال99
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تلفن تماس (شیراز):

فاطمه سلجوقی
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال89_مدیر توسعه از سال 98
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تلفن تماس : 02141728000 داخلی :488

حمید قاسمی پویا
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال92_ مدیر توسعه از سال96
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن تماس : 02141728000 داخلی :282

محمدرضا صدیقی
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال96_مدیر توسعه از سال99
کارشناسی مهندسی معدن
تلفن تماس(بندرعباس) : 09176507291

علی نظری
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال 92_مدیر توسعه از سال97
کارشناسی ارشد بازرگانی گرایش بازاریابی
تلفن تماس : 02141728000 داخلی :

اشکان هوشیار
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال 91_مدیر توسعه از سال96
کارشناسی مهندسی متالورژِی
تلفن تماس:02141728000 داخلی :

بابک افشاری
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال96_مدیر توسعه از سال98
کاردانی معماری
تلفن تماس : 09120466459

بابک حسن زاده
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال96_مدیر توسعهاز سال1400
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تلفن تماس(تبریز):09144153037

نوش آفرین صباحی
مدیر توسعه
شروع فعالیت از سال

مصطفی گلزار پیغمبری
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال94_مدیر فروش از سال98
کارشناسی مدیریت صنعتی
تلفن تماس : 02141728000 داخلی: 330

حمید حمید
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال97_مدیر فروش از سال99
کارشناسی حسابداری
کارمندHSE پتروشیمی
تلفن تماس(ماهشهر):09167701489

سارا حیادر
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال 97_ مدیر فروش99
کارشناسی حقوق
تلفن تماس(اهواز): 09396978859

نازیلا مهرابی
مدیر فروش
شروع فعالیت ازسال95_مدیر فروش از سال99
کارشناسی ارشد فیزیک
تلفن تماس(تهران):09302397626

احمد عزیزی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال98_مدیر فروش از سال1400
کارشناسی مدیریت دولتی_کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی
سرهنگ بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی
تلفتن تماس(شیراز):09177725194

شکرالله رحیمی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال96_مدیر فروش از سال98
کارشناسی مهندسی عمران
کارمند شرکت نفت
تلفن تماس(مسجد سلیمان):06143228554

پری جوانی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال93_مدیر فروش از سال95
کارشناسی حقوق
تلفن تماس:02141728000 داخلی:

مرتضی امامی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال
تلفن تماس(میانه):

فاطمه کریمی
مدیرفروش
شروع فعالیت از سال93_مدیر فروش از سال95
کارشناسی مدیریت گردشگری
تلفن تماس(شهرری):09109114880

احمد خیری
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال94_مدیرفروش از سال98
تلفن تماس:02141728000 داخلی222

مهدی باکری
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال97_مدیر فروش از سال99
کارشناسی مدیریت تربیت بدنی
تلفن تماس(تبریز):09149288583

ابولفضل صبوری
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال96_مدیر فروش از سال98
کارشناسی مدیریت دولتی
تلفن تماس(مشهد):09335945485

احمد اسماعیلی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال93_مدیرفروش از سال97
کارشناسی حقوق قضایی
تلفن تماس:02141728000 داخلی:440

محمدرضا زمانی
مدیرفروش
شروع فعالیت از سال95_مدیر فروش از سال99
تلفن تماس(فریدونکنار):01135658007

زهره افشار
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال

فریده اتابکی
مدیر فروش
شروع فعالیت ازسال92_مدیر فروش از سال95
کاردانی بازاریابی
تلفن تماس:02141728000 داخلی:

مصطفی رضائی
مدیرفروش
شروع فعالیت از سال97_مدیر فروش ازسال1400
تلفن تماس(بهبهان):09106070901

منصور وزیری
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال92_مدیر فروش از سال99
کارشناسی مدیریت فرهنگی
تلفن تماس(شهرری):09127009983

مهران فرخ مرادی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال96_مدیر فروش ازسال1400
کارشناسی حسابداری_کارشناسی ارشد روانشناسی
تلفن تماس(کرمان):09137583453

آزیتا قریبی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال96_مدیر فروش از سال99
کارشناسی ارشد شیمی
تلفن تماس(شیراز):09178015236

فاطمه محمدی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال98_مدیر فروش از سال1400
کارشناسی میکروبیولوژی

معصومه قدیم طلب
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال95_مدیر فروش از سال99
بازنشسته مخابرات
تلفن تماس:09384807918

بابک صدقی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال96_مدیر فروش از سال98
کارشناسی مهندسی نرم افراز
تلفن تماس(تبریز):09037445750

الهام قدیم طلب
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال95_مدیر فروش از سال99
کارشناسی مهندسی IT
تلفن تماس:09193076517

علیرضا مرادی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال94_مدیر فروش از سال95
کارشناسی علوم اجتماعی
تلفن تماس:02141728000 داخلی:

مهرداد بایمانی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال98_مدیر فروش از سال1400
کارشناسی مدیریت_مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت عمران ساز گوپال
تلفن تماس:09166080091

بهناز قائمی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال97_مدیر فروش از سال99
کارشناسی حسابداری
تلفن تماس(کرمان):09173105763

شهرزاد فیروزی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال 94_مدیر فروش از سال99
کاردانی ادبیات زبان انگلیسی
بازنشسته آموزش و پرورش
شماره تماس(کرج):09353344502

حسین هاتفی اردکانی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال98_مدیر فروش از سال1401
کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی
تلفن تماس:02141728000 داخلی:585

زهرا شرفزاد
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال94_مدیر فروش1400
کارشناسی ادبیات فرانسه_کارشناسی ارشدMBA
تلفن تماس:02141728000 داخلی:484

ستار نخعی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال93_مدیر فروش از سال95
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تلفن تماس:02141728000 داخلی:

سعیده فاضلی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال96 مدیر فروش از سال1401
کارشناسی حسابداری
تلفن تماس : 0214172800 داخلی220

محمود حیدری
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال90 مدیر فروش از سال98
کاردانی روابط عمومی
تلفن تماس : 0214172800 داخلی333

یزدان رستمی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال

زینت اقتصادی سهرابی
مدیر فروش
شروع فعالیت ازسال96_مدیر فروش از سال1401
کارشناسی مدیریت حرفه ای کسب وکار
تلفن تماس:09124348972

پریا کوهگردی
مدیر فروش
شروع فعالیت از سال

محمدرضا شاهدی
مدیرفروش
شروع فعالیت از سال _مدیر فروش از سال1400
کارشناسی هنرهای دیجیتال(انیمیشن)
تلفن تماس:02141728000 داخلی:

مارال طلاکوب
شروع فعالیت از سال97_مدیر فروش از سال99
کارشناسی ارشد روانشناسی
تلفن تماس(اصفهان):09931132215

مهران امینی
مدیر فروش
لیسانس عمران
مدیر فروش از سال99