بیمه های اشخاص

به بیمه نامه هایی اطلاق می شود که شخص بیمه گذار با خرید این بیمه نامه ها آرامش را برای خود به ارمغان می آورد . از انواع بیمه های اشخاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

بیمه های حوادث انفرادی ( گروهی)

همانطور که اموال و دارایی افراد را خطر تهدید می نماید ، خطراتی نیز سلامتی و حیات افراد جامعه را تهدید می کند . جهت حمایت اقتصادی افراد در مقابل خسارات ناشی از این خطرات ، بیمه نامه حوادث تنظیم و عرضه شده است . لازم بذکرست حق بیمه اندک بیمه نامه حوادث و تشدید خطرات احتمالی امروزه ، ضرورت برخورداری از چنین تأمینی را ایجاب می کند . پوشش های این بیمه نامه عبارتند از :

  • فوت و نقص عضو دائم (کامل و جزئی)
  • هزینه های زشکی ناشی از حادثه
  • غرامت روزانه

این بیمه نامه به دو صورت انفرادی و گروهی ارائه می شود . بیمه حادثه انفرادی ، یک نفر را بیمه می کند . بیمه حوادث گروهی ، یک گروه از افراد جامعه مانند کارگران یا کارکنان یک شرکت ، بیمه می شوند .

بیمه های عمر

کسب آرامش خاطر از تأمین آتیه افراد مورد علاقه و اعضای خانواده هر شخص ، از نیازهای فطری انسان بشمار می آید . ایجاد امنیت مالی برای وابستگان ، بیانگر دور اندیشی است . بر این اصل ، بیمه های عمر رایج شدند که بر اساس آن ، شخص ، خود یا بستگان خود را برای مدت و سرمایه معینی بیمه می کند . سرمایه مشخص شده در آن به ذینفعان مندرج در آن پرداخت می شود . حق بیمه های بیمه عمر ، متناسب با :

  • سن بیمه شده
  • مدت بیمه
  • سرمایه بیمه

تعیین می شود و پرداخت آن اغلب به شیوه اقساطی است . بیمه های عمر تحت عناوین مختلف ، بطور کلی به دو دسته :

  • بیمه عمر زمانی
  • بیمه عمرو پس انداز

و به لحاظ بیمه شدگان به دو بخش انفرادی و گروهی تقسیم می شوند .

در مورد بیمه های عمر بیشتر بدانید.

بیمه عمر گروهی

توسعه روز افزون موسسات تولیدی و خدماتی و توجه به مسائل رفاهی از مواردی است که ضرورت آن بخوبی احساس شده است . با گذشت زمان اهمیت بیشتری یافته است تا جایی که در بعضی از کشورها تأمین گروهی بیمه اشخاص بصورت پوشش اجباری درآمده است . در ایران نیز بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان دولت اجباری است . در قرارداد عمر و گروهی ، بیمه گذار طرف قرارداد بیمه گر ، اغلب شرکت ها و موسسات و …. هستند . در این بیمه ، در واقع بیمه گر با بیمه گذار طرف است و طبیعی است که وظیفه پرداخت حق بیمه نیز به عهده بیمه گذار است .

بیمه عمر انفرادی

از مهم ترین انواع این بیمه نامه می توان از بیمه عمر و پس انداز نام برد . در بیمه عمر و پس انداز  یا همان بیمه زندگی ، تعهد بیمه گر عبارت از ، پرداخت مبلغ بیمه در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه ، پرداخت سرمایه بیمه در صورت حیات و زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه در این بیمه نامه ایفای تعهد بیمه گر حتمی و قطعی است و با سایر بیمه ها ، تفاوت دارد .

بیمه عمر و سرمایه گذاری

در بیمه هایی مانند بیمه عمر و پس انداز و بیمه تمام عمر ، بیمه گر متعهد پرداخت مبلغ بیمه یا قسمتی از آن است . در واقع بیمه گر از ابتدای زمان صدور بیمه نامه ، خود را برای ایفای این تعهد آماده می کند . حق بیمه ای که در بیمه های مختلط عمر و پس انداز دریافت می شود را به دو قسمت تقسیم می کند ؛ قسمتی را برای خطر فوت در نظر می گیرد که در صورت فوت بیمه شده ، سرمایه بیمه به ذینفعان بیمه عمر زمانی ، پرداخت شود ، قسمت دیگر که معمولا قسمت عمده حق بیمه نیز هست ، پس انداز می شود .

واضح است هر چه از شروع اعتبار بیمه نامه بگذرد ، با پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ، بخش پس انداز بیمه نامه نیز بیشتر می شود . این ذخایر پس اندازی که به تدریج افزوده می شود اصطلاحا “ذخایر ریاضی” نامیده می شود . با توسعه صدور بیمه نامه های عمر و پس انداز بر حجم و مبالغ آنها افزوده می شود و منابع مالی مناسبی را در اختیار بیمه گر قرار می دهند . بیمه گر با توجه به ماهیت  بیمه های عمر و پس انداز ، باید مبالغ عظیم ذخایر ریاضی را سرمایه گذاری کند و در سود آن بیمه گذاران را نیز مشارکت دهد .

بیمه درمان

از انواع بسیار مهم بیمه ، بیمه درمان است . قسمتی از آن به عهده بیمه های اجتماعی است و معمولا بخش تکمیلی آن به بیمه های بازرگانی واگذار شده است . از بیمه های درمان می توان بیمه هزینه بیمارستانی را نام برد که دو نمونه از آن عبارتند از :

  • بیمه گروهی درمان
  • بیمه درمان مسافران عازم به خارج از کشور